Om thuiszorg te kunnen aanvragen is het belangrijk te weten welke zorg u precies nodig heeft. Voor verzorging en verpleging (wijkverpleging) is uw zorgverzekeraar verantwoordelijk. Intensieve zorg en 24-uurs zorg kunt u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Hulp in de dagelijkse ondersteuning kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Thuiszorg via uw zorgverzekeraar

Persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) vallen onder de basisverzekering. Hiervoor kunt u terecht bij de zorgverlener met wie uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De wijkverpleegkundige bepaalt of u in aanmerking komt voor persoonlijke verzorging en verpleging. Zij maakt samen met u een zorgplan, waarin afspraken over de invulling en kwaliteit van de zorg staan.

Thuiszorg aanvragen bij CIZ

Intensieve en 24-uurs zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorg vanuit de Wlz kunt u aanvragen bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt uw aanvraag op basis van de beleidsregels van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De beslissing die het CIZ neemt wordt ook wel een indicatiestelling genoemd. Deze indicatiestelling ontvangt u in principe binnen zes weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. Mocht het CIZ aanvullende informatie nodig hebben, dan kan dit langer duren.

Thuiszorg aanvragen bij uw gemeente

Hulp in de dagelijkse ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorg vanuit de Wmo kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Hier zitten adviseurs die u uitgebreid kunnen informeren. Iedere gemeente heeft een eigen Wmo-beleid en bepaalt zelf aan wie zij welke ondersteuning aanbiedt. Een specialist van de gemeente oordeelt hierover.